người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với visa lao động hợp pháp