Đào tạo đơn hàng

Đào tạo đơn hàng

 • Đơn hàng xây dựng tại Nhật Bản

  Đơn hàng xây dựng tại Nhật Bản

  THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG NHẬT BẢN   MÃĐH: HAINDECO-HN 2018-7-30-TTS NGÀY PV: Ngày 30 Tháng 7 Năm 2018 NGHIỆP ĐOÀN: STK KYODO KUMIAI (エスティケー協同組合) NGƯỜI QL NĐ : MR : SAKURAI CÔNG TY TN: NAKANO KUMI (中野組)   WEB/ ĐỊA … Đọc thêm

 • Đơn hàng nông nghiệp ngắn hạn tại nhật

  Đơn hàng nông nghiệp ngắn hạn tại nhật

  THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP NGẮN HẠN  MÃĐH: HAINDECO-HN 2018-07-21TTS NGÀY PV: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2018 NGHIỆP ĐOÀN: ZENKOKU NGƯỜI QL NĐ : CÔNG TY TN:  KUROI WANO BUHIRO WEB/ ĐỊA CHỈ:  GUNMA   I   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa điểm làm … Đọc thêm

 • Thông báo đơn hàng nông nghiệp tại nhật bản

  Thông báo đơn hàng nông nghiệp tại nhật bản

  THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP NGẮN HẠN NHẬT BẢN  MÃĐH: HAINDECO-HN 2018-07-21TTS NGÀY PV: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2018 NGHIỆP ĐOÀN: ZENKOKU NGƯỜI QL NĐ : MR : TAKAHASHI CÔNG TY TN: SATOU YOSHIO WEB/ ĐỊA CHỈ: GUNMA   I STT Hạng mục Nội dung 1 Địa … Đọc thêm

 • THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP NGẮN HẠN

  THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP NGẮN HẠN

  MÃĐH: HAINDECO-HN 2018-07-21TTS NGÀY PV: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2018 NGHIỆP ĐOÀN: ZENKOKU NGƢỜI QL NĐ : MR : TAKAHASHI CÔNG TY TN: MORI NOUEN WEB/ ĐỊA CHỈ:    mori-farm.com/   I. STT Hạng mục Nội dung 1 Địa điểm làm việc: GUNMA 2 Ngành nghề xin … Đọc thêm

 • Thông báo đơn hàng xây dựng nhật bản

  Thông báo đơn hàng xây dựng nhật bản

    THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG NHẬT BẢN MÃ ĐH: HAINDECO-HN 2018-7-30-TTS NGÀY PV: Ngày 30 Tháng 7 Năm 2018 NGHIỆP ĐOÀN: STK KYODO KUMIAI (エスティケー協同組合) NGƯỜI QL NĐ : MR : SAKURAI CÔNG TY TN: NAKANO KUMI (中野組)  WEB/ ĐỊA … Đọc thêm